Fiscaal voordeel

De Hans van Bokkem Foundation is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI’s zijn vrijgesteld van belastingbetaling. Giften aan ANBI’s kunnen donateurs fiscaal voordeel opleveren.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.
  • Giften aan ANBI’s zijn, onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
    Meer informatie vindt u onder Giften en Periodieke Schenkingen.