Periodieke Schenkingen

Wanneer u de Hans van Bokkem Foundation een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone” giften. Voor periodieke schenkingen gelden namelijk geen minima of maxima; de schenking is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn:

  • de verplichting tot schenking dient in een akte van schenking te worden vastgelegd.
    Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer vereist en volstaat een onderhandse akte.
  • u verplicht zich om minstens vijf jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag te schenken.

Voorbeeld:
U laat in een akte van schenking vastleggen dat u vijf achtereenvolgende jaren € 300 per jaar schenkt. Uw jaarinkomen bedraagt € 40.000.

Bij een jaarlijkse “gewone” gift van € 300 zou de gift niet aftrekbaar zijn (€ 300 is minder dan 1% van € 40.000). Nu de verplichting om gedurende vijf jaar een bedrag van € 300 te schenken is vastgelegd in een akte van schenking, mag u gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 300 aftrekken van uw inkomen. Het belastingtarief over de top van uw inkomen bedraagt 38,10%.

Met een aftrekpost van € 300 betekent dit dat u jaarlijks 38,10% van € 300 (= € 115) minder belasting betaalt. Per saldo kost de schenking u dus € 185 (€ 300 minus € 115) per jaar. Als de schenker mocht overlijden voordat alle jaarlijkse termijnen zijn betaald, dan vervalt automatisch de periodieke schenking aan het goede doel.

Tarieven Inkomstenbelasting 2019 – Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

Belastbaar inkomen meer dan (€/jaar) doch niet meer dan (€/jaar) Belastingtarief en Premies Volksverzekeringen
0 20.384 36,65%
20.384 68.507 38,10%
68.507 onbeperkt 51,75%

Voorbeeld Fiscaal Voordeel Periodieke Schenkingen

(Jaarinkomen € 40.000 – Giftendrempel € 400 – Belastingtarief 38,10%)

Schenking zonder akte Schenking met akte
Jaarlijkse bijdrage aan Hans van Bokkem Foundation € 375 € 606
Teruggave belasting € 0 € 231
Uw netto bijdrage € 375 € 375