Bestuur

Het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden belangeloos verrichten. Bestuursleden ontvangen derhalve geen beloning noch vacatiegeld. Bestuursleden ontvangen evenmin een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit reguliere werkzaamheden. Echter, in voorkomende gevallen kunnen kosten die voortvloeien uit incidentele werkzaamheden door de stichting worden vergoed.

Samenstelling bestuur

Voorzitter Mevrouw S.W. (Anneke) Luyt
Penningmeester Mevrouw mr. J.D. (Doris) Jonker
Secretaris Mevrouw C.B. (Carla) Kazemier

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund en bijgestaan door mede-betrokkenen die hun deskundigheid en specialisme op vrijwillige basis ter beschikking stellen.