Herkenbaarheid

De Hans van Bokkem Foundation is herkenbaar aan het logo en het profiel van Hans.
Ook het motto ‘helpt kinderen in Afrika bouwen aan een toekomst…’ is een vast onderdeel van de herkenbaarheid.

Logo
Het logo van de Hans van Bokkem Foundation bestaat uit een cirkel met daarin de paraaf van Hans van Bokkem: HBo. Het logo is hiermee niet alleen een beeld waaraan de Hans van Bokkem Foundation wordt herkend, maar ook een teken van goedkeuring van Hans. Deze goedkeuring waarborgt de hoge eisen van kwaliteit en betrokkenheid die de Hans van Bokkem Foundation aan haar projecten stelt. De cirkel rondom de paraaf symboliseert dat er geen begin is en geen einde.

Profiel
Het profiel van Hans is een tweede belangrijk beeld waaraan de Hans van Bokkem Foundation herkenbaar is. Het profiel is getekend door Pauline Luyt, zus van Anneke, schoonzus van Hans. Naast herkenning heeft het profiel symbolische waarden: de betrokkenheid van Hans zelf bij het werk van de stichting, dat onder zijn toeziend oog plaats vindt.

Herkenbaarheid Projecten
De door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde gebouwen worden aan de buitenkant voorzien van twee borden.

Het eerste bord toont het logo van de Hans van Bokkem Foundation.

Het tweede bord bevat, naast het logo en het profiel, tekst ter nagedachtenis aan Hans.